Ole Isdal og Kjell Skråmestø spilte og sang gode gamle klassikere.

Ole Isdal og Kjell Skråmestø spilte og sang gode gamle klassikere.