Fylkesvaraordfører Pål Kårbø holdt tale og stod for den offisielle åpningen.

Fylkesvaraordfører Pål Kårbø holdt tale og stod for den offisielle åpningen.