Bakarlærlingen fra Sunnfjord, Per Henning Helle, fortalte om tiden i Isdalstø fra 1959-1963.

Bakarlærlingen fra Sunnfjord, Per Henning Helle, fortalte om tiden i Isdalstø fra 1959-1963.