Bugnadsbygda – HUNDVIN

Bugnadsbygda – HUNDVIN

Hundvingrenda strekkjer seg frå Leivestad i sør til Vågseidet i nord, frå Hundvin i vest til Fjellsbø i
aust. Etter vegutløysing er også Kvalvåg (1938), Kvalvågnes (1970) og Ones (1955) rekna med til
grenda. Tradisjonelt var dette ei jordbruksbygd. Første dugnadsprosjekt i moderne tid var
kyrkjeforening (1887) ny kai (1908) og meieriet som vart stifta i 1913 og tok imot første
mjølkeleveranse i 1917.